Nối thẳng hai đầu ống LDPE phi 16mm

3,500 

abc
cba
Danh mục: