Khóa số 8 Irritec phi 16 mm

4,200 

  • Dùng trong khu vực dây dẫn PE16 trong hệ thống tưới tự động và dẫn nước tưới cảnh quan sân vườn cho dây 16mm Ldpe
  • Sản phẩm dùng khóa cuối ống, phù hợp trong việc xả cặn, vệ sinh nhằm tránh việc ống tưới nhỏ giọt bị tắt nghẽn khi hoạt động.
  • Rất kinh tế và dễ sử dụng.
abc
cba
Danh mục: