Vật tư trồng rau

Nấm đối khàng-1kg

90,000  80,000 

Vật tư trồng rau

Phân hữu cơ Tribat-500gr

15,000  10,000 

Vật tư trồng rau

Xẻng trồng cây

60,000  50,000