35,000  30,000 

Vật tư trồng rau

Khay ươm hạt giống

35,000  25,000 

Vật tư trồng rau

Phân trùn quế-2kg

40,000  30,000