Hệ thống Trồng rau tự động Lisado

Quá trình sinh trưởng và phát triển của rau được đảm bảo bởi đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp của greenteemo. Tất cả mọi thông số và điều kiện phát triển đối với hệ thống giàn rau của bạn sẽ được thông qua hệ thống để truyền tín hiệu. Đội ngũ chuyên gia của GreenTeemo chúng tôi sẽ giúp bạn giám sát quá trình sinh trưởng của rau, nếu có gì thay đổi bất thường ảnh hưởng đến rau của bạn, chúng tôi sẽ thông báo để bạn kịp thời xử lý.

các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua hệ thống truyền tín hiệu thông minh, các chuyên gia của GreenTeemo sẽ thay bạn giám sát quá trình sinh trưởng của rau.

GreenTeemo LUÔN LUÔN theo dõi và lắng nghe các điều kiện thay đổi bên ngoài môi trường lẫn trong hệ thống giàn và báo cáo trực tiếp tới người dùng qua ứng dụng trên Smartphone. Đồng thời đưa ra giải pháp giúp bạn giải quyết các vấn đề về cây trồng, đảm bảo cây luôn phát triển tươi tốt.