250,000  230,000 

Tự trồng rau sạch tại nhà, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho mỗi bữa ăn với sự đảm bảo sức khoẻ.