Rau mầm không chỉ giàu dinh dưỡng mà lại rất đơn giản để trồng tại nhà.