35,000  25,000 

Khay gieo hạt chuyên nghiệp 72 ô. Có lỗ thoát nước, dùng được nhiều lần. Khay có thể cắt ra để tiện vận chuyển. Gieo 1 hạt vào 1 ô và sang chậu khi cây con đạt 4-6 lá hoặc rễ mọc xuyên qua lỗ thoát nước. Kích thước: 54 x 28 x 4.5 cm