20,000  15,000 

Cải ngọt là một giống rau có nguồn gốc ôn đới, thuộc họ cải. Cải ngọt hầu như có thể trồng quanh năm nhưng thích hợp nhất là vào mùa lạnh. Cây có thời gian sinh trưởng ngắn và nhanh cho thu hoạch chỉ từ 25-30 ngày.