30,000 

Hồng leo cổ Hải phòng- giống hoa quý được săn lùng nhiều nhất hiện nay.