35,000  30,000 

Rau bắp cải là một loại rau ôn đới, nhiệt độ thích hợp để cây phát triển là 15-18 độ C. Khi trồng tại nhà bạn có thể gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 11 trong năm.