Vật tư trồng rau

Bình tưới nước mini o doa

60,000  50,000 

Vật tư trồng rau

Chậu trồng rau thông minh

80,000  73,000 

Vật tư trồng rau

Khay ươm hạt giống

35,000  25,000 

Vật tư trồng rau

Nấm đối khàng-1kg

90,000  80,000 

Vật tư trồng rau

Phân hữu cơ Tribat-500gr

15,000  10,000 

Vật tư trồng rau

Phân trùn quế-2kg

40,000  30,000 

Vật tư trồng rau

Xẻng trồng cây

60,000  50,000